Varulagring /Materialhantering /Materialåtervinning


OLF Inventory AB erbjuder varulagring av olika slag. Vi kan även erbjuda lagring av olika typer av dokument. Vi tar även hand om  destruktionen av dessa dokument efter lagringstidens utgång om så önskas. Dokument som åsyftas kan vara ekonomidokument, fraktsedlar och arbetsorder/arbetssedlar och liknande dokument.

 

Materialåtervinning

Vi tar också hand om hårddiskar, minneskort och backupband. Samt säkerställer att otillbörlig information inte förs vidare. OLF Inventory AB  lämnar kvalitetsintyg när kunden ställer krav/önskemål på detta. Vi levererar samtliga restprodukter på bästa möjliga miljömässiga och hållbara sätt vidare i återvinningskedjan.

Varulagring