Teknik och miljö


 

Teknik-miljo_invoationTeknik

Teknikutvecklingen går fort framåt även i lager och produktionsverksamhet. Vi bevakar denna utveckling kontiunerligt och har i samarbete med ett flertal företag inom främst lager och logistik. Vi kan därför erbjuda förslag på förbättringlösningar inom dessa områden.

  • Truckar eller mobila system.
  • Lagerhanteringsutrustning. (Exempelvis, pallar, pallstallage, lagerhyller mm).
  • Hanteringssystem för rationell lagerhantering.

 

Miljö

Miljö och miljöriktig verksamhet är inget man kan avhålla sig ifrån. Det finns dels lagar och förordingar att följa,  men även marknadsmässiga fördelar av att jobba aktivit med en låg miljöpåverkan. 

Tessla_miljlo_teknik

  • Truckar med låg miljöpåverkan.
  • Resurssnål lagerhantering.
  • Kvalité i miljöarbete

 

 

 

 

Elbil, Tesla