Ordning / struktur


 

Nyckeln till en effektiv produktion och ett lätthanterligt lager!

Nyckeln till ett effektivt och lätthanterligt lager är ordning och struktur. Vi genomför aktiviteter enligt handlingsplanen i fyra steg.

    1. I steg ett gör vi en analys på ert lager.
    2. I steg två redovisas vilka förbättringsmöjligheter vi ser för ert lager detta redovisas för tex. Ledningsgrupp, lageransvariga och lagermedarbetare.
    3. I steg tre medverkar vi i det direkta arbetet med de förändringar som behövs för att erhålla ett effektivare lager.
    4. I steg fyra, kontroll och uppföljning av att de föreslagna åtgärderna förstås och används på det sätt som förbättringsförslagen är tänkta

 

ordning_reda_LROrdning-struktur_LR