Om företaget


Ottosson Logistic Future Inventory AB har mer än 30 års erfarenhet inom lagerhantering.
Vi erbjuder våra kunder hjälp på en bred front att effektivisera lagerhanteringen.
Vår inriktning är företag i alla branscher där lagervärdet är en betydande del av omsättningen. För att uppnå bästa resultat jobbar vi tillsammans med personalen på företaget med focus på arbetsmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi erbjuder strikt kundanpassade koncept.

Vi arbetar med ständiga förbättringar 5S.

Vi kan även gå in i direkta löpande arbetsuppgifter, vid arbetstoppar, inventeringar eller för att direkt förbättra arbetsmetoder.

Ottosson Logistic Future Inventory AB ägs av Per Ottosson.
Ordning Lager Flöden är viktiga hörnstenar för oss.
Vi anser att en Inventering per år är nödvändig, men vid fler finns det förbättringar att göra och pengar att spara.