Ledarskap, arbetsmiljö och riskbedömningar


 

Ledarskap

Ledarskap och gruppsamverkan är lika viktigt i lager och produktionsmiljö som på alla andra arbetsplatser. Vi erbjuder en analys av de ledarskapsfaktorer som  ni behöver förbättringar av i er verksamhet.

  • Vi genomför utbildningar i ledarskap och gruppsamverkan.Arbetsmiljo_sara_LR1
  • Vi lägger även direkta förslag till förbättringar och genomför förbättringar inom dessa områden.
  • Vi samarbetar med flera företag som har spetskompetens inom dessa områden.

 

Arbetsmiljö

Att arbeta i lager och produktionsmiljö innebär ett större mått av risker ur arbetsmiljösynpunkt. I lagermiljön  finns bla. truckar, portar, pallstallage mm. som är riskfaktorer i arbetsmiljön. Vi erbjuder er en total genomgång på risker i denna arbetsmiljö.

  • Vi genomför utbildningar i säkerhet och arbetsmiljö.
  • Vi lägger även direkta förslag till förbättringar och genomför förbättringar inom dessa områden.
  • Vi samarbetar med flera företag som har spetskompetens inom dessa områden.
  • Vi utför pallställage besiktningar samt riskbedömningar för pallställage och truckar i produktion och lager.
  • Vi ordnar också besiktningar av pallställage för kunder som har behov av detta. Lagstadgat behov en gång per år.