Effektivisering av produktions och lagerflöden


 

Flödesbild över materialflöden.


Flodespil_LR_Web
Vi skapar en tydlig flödesbild genom att mäta och studera de fysiska materialaktiviteterna på plats hos kund. När vi gör denna studie så upptäcker vi flaskhalsar och trånga sektorer. Som resultat av denna analys så lämnar vi förslag på ändringar och förbättringar i materialstyrningen och dess flöden.

Vi kan även genom detta se förbättringsmöjligheter inom avrop och inköpsflöden. Görs sedan en djupare och mer ingående analys på materialnivå, så kan även identifiering av A, B och C artiklar utföras.

Vi redovisar skriftligt i pdf-form samt även om kund önskar genomgång och redovisning fysiskt på plats hos kund.Flodeschema

  • Vi skapar en tydlig flödesbild över materialflödena.
  • Vi identifierar flaskhalsar och trånga sektorer.
  • Vi ser över materialstyrningen och lägger förslag till förbättringar.
  • Vi ser även över material avrop och inköpsflöden.
  • Vi identifierar A, B och C artiklar.
  • Vi ser också över omsättningshastigheterna ner på artikelnivå.
  • Vi lämnar även förslag på hjälpmedel och teknisk utrustning som bidrar till effektivare lagerhantering.
  • Vi informerar och utbildar personal i effektivare tankesätt och agerande i lagerhanteringen.