Inleverans / utleverans


  • Vi ser över er fysiska och praktiska lagerhantering och lämnar förslag till förbättringar.Truck5_LR
  • Vi ser över era hjälpmedel och teknisk utrustning och lämnar förslag till förbättringar.
  • Vi samarbetar med de främsta leverantörerna inom truckar, teknisk utrustning och hjälpmedel.
  • Vi kan även gå in i direkta löpande arbetsuppgifter inom detta område vid arbetstoppar eller för att förbättra arbetsmetoder.
  • Vi informerar och utbildar personal i effektivare tankesätt och agerande inom inleverans och utleverans.