Destruktion hårddiskar


Ottosson Logistic Future Inventory AB har mer än 40 års erfarenhet inom lagerhantering.

Destruktion_harddiskar_LRVi åtar oss att ta hand om ert företags samtliga utrangerade hårddiskar och backupband. OLF Inventory AB gör det med kvalitetssäkring så att inte otillbörlig information förs vidare. OLF lämnar kvalitetsintyg vid varje tillfälle ert företag ställer krav/önskemål om detta.

Vi åtar oss också att hämta detta på ert företag samt när behov finnes även att montera bort hårddiskar och minneskort ur datorer när så erfordras.

OLF Inventory AB åtar sig också att leverera samtliga restprodukter på bästa miljömässiga och hållbara sätt vidare i återvinningskedjan.

Kontakta Per för mer information.

 

Produktblad destruktion hårddiskar