Arkiv Nyheter 2016


material_leva2_webb_aktuellt

2016-12-07  Igår den 7/12 var jag på seminarium ”låt materialen leva” hos Stena Nordic Recycling  Center i Halmstad. En mycket givande dag där man blir imponerad av hur långt tekniken har flyttat fram i avseende att återanvända material i alla former och varianter. Här hos Stena är målsättningen att nå 95% eller mer på återanvändningen och på flera delar är man redan där. Inom de närmaste 1-2åren så har man byggt upp sin nya anläggning för att klara det med de volym krävande fraktioner som de hanterar idag, men förändringar sker löpande.  För att belysa volymerna som hanteras i före detta Pilkingtons lokaler så tar man hand om bland annat 2500st kylskåp per/dygn. Det var inte utan att man blev imponerad av vad Mattias Lindell och Magnus Håkansson med kollegor delgav oss hur långt man kan sortera ur både metaller och plaster men även att plocka bort miljöfarliga material och även återanvända dessa.

 

2016-10-04  Den 1 November flyttar vi in i nya lokaler här i Nässjö. Vi får genom detta bättre lagringsmöjligheter ett mera ändamålsenligt kontor samt ett bra pentry som ger oss betydligt bättre mötesmöjligheter. Även personalutrymmena förbättras betydligt vilket ger ett mycket förbättrat flöde i vår verksamhet.

lokaler_1nov2016_webb

 

 

 

 

2016-08-29  Efter en aktiv sommar med en bra mix på arbete och rekreation så ser vi nu fram emot ett antal nya flödesförbättringsuppdrag. Vi har fått in ett ökat antal förfrågningar på förbättringslösningar i produktions och lagermiljö främst i praktisk hantering med inriktnings på ordning och reda. Det är företag inom skiftande branscher i södra Sverige som hört av sig.

2016-05-26  Denna veckan har vi fått in 2st nya projekt som startar redan före semesterperioden. Dessa avser flödesförbättringar och effektiviseringar i både produktion och lager samt det ena avser helt nya lokaliteter.

 

2016-04-15  Förfrågningarna på insatser från ett flertal företag har nu kommit in till OLF Inventory AB avseende flödesförbättringar och effektiviseringar i lager och produktionsmiljö. Eftersom det är OLF:s kärnverksamhet så känns det mycket glädjande och en del i detta finns i stor kundnöjdhet med de uppdrag som hitintills gjorts inom flödesförbättringar i dessa områden. Så vi gläds väldigt mycket för dessa ökningar som även kommer sig av ökade investeringar inom flera verksamhetsområden inom privat sektor.

 

2016-03-09  Idag fick vi klart med ett uppdrag för en Träindustri i Småland. Uppdraget består i att finna direkta flödesförbättringar i samband med ny investeringar i maskiner och lokaler.

Flodespil_LR_Web

 

 

 

 

 

2016-02-19  OLF Inventory AB tar nu igång en ny produkt för sina kunder för att hjälpa dem att minimera kostnader och effektivisera flöden. Vi åtar oss att ta hand om hårddiskar, minneskort och backupband. Vi hämtar dessa hos kunden säkerställer att dessa förstörs så att ingen otillbörlig information förs vidare. Vi lämnar kvalitetsintyg vid varje tillfälle om kund så önskar och säkerställer att restprodukten återvinns på bästa möjliga miljömässiga samt hållbara sätt. Dessutom så åtar vi oss att montera ur hårddiskar ur datorer om det är ett kundönskemål.

 

2016-02-03  Nu satsar vi på OLF Inventory AB på aktiviteter runt ämnet dokumenthantering. Vi ser över företagsbehov av detta samt föreslår åtgärder och aktiviteter för denna hantering. En åtgärd kan vara att som flera andra av våra befintliga kunder valt att vi både lagrar dessa samt när åldern är inne (enligt bokföringslagar och regler) även destruerar dessa på ett säkert sätt. Denna hantering tror vi är att föredra för många företag inte minst mindre och medelstora där interna flöden och egen hantering inte är rationell eller flödesmässigt effektiv.