Arkiv nyheter 2014jsc.are2014-12-04 På förmiddagen idag var jag och en av mina samarbetspartner Mathilda Ekztröm EMZ2  på JSC IT-partners informationsträff om Sharepoint och dess möjligheter i Office 365. Eftersom OLF Inventory AB redan tagit ett första steg med att digitalisera och tillgängliggöra vårt arbetsmiljöarbete med hjälp av Sharepoint, så känns det mycket naturligt att framgent titta närmare på de fina möjligheter till övrig effektivisering för vårt företag inom bland annat ledningssystem med mera som Sharepoint ger. OLF Inventory AB vill därför tacka alla medarbetare på JSC IT partner och inte minst Ola Grauers och Dan Jacobsen som starkt bidrog till en givande förmiddag. I övrigt så måste OLF Inventory framhålla att JSC IT-partners DNA (Det Nya Arbetslivet) är ett mycket intressant grepp för framtiden som skall bli spännande att följa.

2014-12-03 Idag levererades en ny order av QirraSounds ljudsystem till USA. Vi skapar nya steg i vår strategi med ordning och flöden i vår produktion och lager. Det leder till större flexibilitet och ökad snabbhet vid nya order.

WP_20141202_07_15_07_Pro

2014-11-28

SAMS riksorganisationen för Svenskt Underhåll höll sitt årliga möte Underhållsdagarna på Sheraton Hotel i Stockholm den 27-28 November. OLF Inventory deltog tillsammans med Torbjörn Trädgårdh Nässjö Akademin och Thomas Lagö QirraSound Technologies Europe AB. Thomas Lagö höll en av föreläsningarna Tillståndsbaserat Underhåll i ett Internationellt perspektiv. Underhållsdagarna var ett mycket givande arrangemang där nya kontakter för framtiden gjordes inte minst inom logistik och materialflöden. Inom detta område finns det stor förbättringspotential i lagerhanteringen.

2014-11-17 Mentorprojektet tillsammans med Automationsplast AB i Värnamo går nu in i en ny fas eftersom de nu i dagarna har fått lokaler och maskiner i stort sett på plats. De kommer att under december månad lägga full energi i att få beläggning i maskiner och finjusteringar på lokaler och maskiner. Vi kommer nu att titta närmare på logistiken, materialflödena och omsättningshastigheterna i företagets verksamhet. 

LOGOS_UTKAST9_svart (1)

2014-10-16 Sista mässdagen på Empack-mässan i Kista tillsammans med T-Emballage. Här kör vi ljudanläggningen från Qirrasound tillsammans med Thomas Lagö. Intressanta dagar som gav oss flera nya kontakter.

WP_20141016_14_29_51_ProWP_20141016_14_29_39_Pro

2014-10-09 Idag börjar vår medarbetare Therese Ottosson sin aktivitet med aktivitets stöd från Arbetsförmedlingen. Therese kommer att arbeta med komponentförsörjningen till QirraSounds produkter i första hand. Framgent tillkommer administrativa uppgifter i lagerhanteringen. 

2014-09-20 Nu är det klart med 2st nya kunder som önskar våra tjänster inom logistik och lager effektivisering. Vi hälsar dem båda varmt välkomna till oss.  Spectraquest med sina ljud och vibrations produkter för test och utbildning inom underhållsteknik. Samt Eco Fuel Sawer med produkter för minskad miljöpåverkan och minskad bränsleförbrukning för fordon. 

2014-08-31 Den 15 och 16 oktober kommer OLF Inventory AB och QirraSound Technologies Europe AB att medverka tillsammans med T-Emballage på Empack-2014 mässan i Kista/Stockholm. Vi kommer att finnas i T-Emballages monter och stundtals göra demos av QirraSounds ljudsystem samt visa den fina förpackning för ljudsystemen som T-Emballage hjälpt oss att ta fram.  För den som är intresserad att besöka mässan och önskar biljetter så kan ni gå in www.t-emballage.se eller kontakta Niclas Skarby T-Emballage på mail:  niclas.skarby@t-emballage.se. Det går också bra att kontakta Per Ottosson på OLF Inventory AB på mail: per@olfinventory.se 

2014-08-15 Nu börjar leveranser och produkter från vårt lager i Nässjö att i stadig takt skickas ut till våra kunder. Bland annat QirraSound produkter till kunder i både Kina och USA. 
SpectraQuest  wind mill 3 LR   

2014-07-28   Idag anställer vi vår första medarbetare på heltid i företaget. Satsningen med QirraSounds produkter ger oss ett stabilt ben att stå på och vi har nu även andra samarbetspartners och uppdrag som ger oss möjligheter till detta steg att anställa Per Ottosson som CEO och Logistiktekniker i företaget. Till vårt lager i Nässjö har vi nu även inskaffat en 1,6tons motviktstruck. 

2014-07-18 Nu startar vi ett mentor/utvecklingsprojekt tillsammans med det nystartade företaget Automationsplast AB i Värnamo. Vår uppgift är att stötta ägarna i uppstarten under cirka ett år framöver med tips och råd i alla former för en lyckad framtida verksamhet. Vi har erhållit uppdraget som ett led i vårt samarbete med ALMI, ägarna i Automationsplast AB har valt oss till uppgiften i konkurrens med ett antal andra möjliga mentorer vilket gläder oss väldigt mycket. En bidragande orsak till att vi fick uppdraget är kunskaperna i logistiska flöden och produktionsflöden. 

2014-06-15 Nu är det klart att vi flyttar in hos JSC IT-partner AB på Brånavägen 3 i Nässjö 2014-07-01. Vi flyttar in där tillsammans med en del av QirraSound Technologies Europe AB:s montering och lager. Även ankommande och avgående gods för båda företagen kommer att skötas där. Vi är mycket tacksamma för den gästfrihet och för det mycket positiva engagemang även för vår verksamhet som JSC-IT Partner nu ger oss. 

2014-05-30 Nu har tillverkningen i vår regi med elektronik och övriga komponenter kommit igång på allvar med QirraSounds ljudprodukter. Vi jobbar hårt för att lösa de två första orderna från den Svenska tillverkningen. Båda skall levereras under Juli en till Kina och en till USA. Tillverkningen fortgår parallellt med att vi bygger upp de lokala underleverantörsleden. Vi har också nu börjat få in förfrågningar från andra företag som önskar vår hjälp i logistikfrågor. En av dessa skall vi besöka redan under nästkommande vecka. 

2014-05-15 Idag har Nässjö Näringslivs AB skrivet en artikel om Ottosson Logistic Future Inventory AB. Vi ser med ödmjukhet på framtiden och vill tacka NNAB och Nicole Erkensten för den fina pressreleasen. Artikeln i sin helhet finns att läsa på   http://www.nnab.se/. 

2014-04-29 Idag har vi tillsammans med QirraSound Technologies Europe AB beslutat att lägga företagets montering, emballering och lagring i Nässjö. Ottosson Logistic Future Inventory AB kommer att ta huvudansvaret för dessa aktiviteter och dess verksamhet. Vi gläds åt det fina gensvar som vi fått från NNAB och Träcentrum, vilket är en starkt bidragande orsak i detta beslut. Mer info om var och hur kommer när vi satt detta på plats. Aktiviteterna startar omgående.    

 2014-04-09 Nu startar vi fullt ut  Ottosson Logistic Future Inventory AB och lanserar samtidigt vår nya hemsida. Hemsidan är producerad av EMZ-2 som också är en av våra samarbetspartners. På hemsidan kan ni se de olika områden som vi är verksamma inom och har ni frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss. De olika kontaktvägarna till oss finns under fliken kontakt. 

2014-03-18 Vi arbetar i ett långsiktigt samarbete med QirraSound Technologies Europe AB där vi tar ett rejält tag i logistikhanteringen. Vi tar nu fram emballagelösningar och leveransupplägg för deras behov och kommer att längre fram arbeta samt förbereda lagerlösningar och medverka i direkt distribution. Vi kommer även att ta ett stort ansvar för leveransbevakning och avrop/inköp av komponenter

.