Aktuella händelser 2017


2017-12-21

God Jul och Gott Nytt År önskar Olf Inventory AB kunder och samarbetspartners!

GudJul_OLF2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-11-14   Ny kund Lantec tecknar samarbetsavtal med OLF Inventory AB avtalet gäller lagring av produkter samt ut och inleveranser till lagret i Nässjö.  Lantec är importör för ett flertal fabrikat av djurstalls utrustning och avtalet omfattar lagring av produkter samt in och utleveranser av gods.

207-10-25 fick OLF Inventory AB även klart med att fortsätta fastighetsinventeringen för Eksjö Bostäder. Vi får även detta uppdrag dels beroende på att man från Eksjö Kommunfastigheter är mycket nöjda med arbetets gång både från medarbetare och ledning kommer mycket positiva omdömen.

2017-08-15 blev det klart att OLF Inventory AB skall bistå Eksjö Kommunfastigheter med fastighets inventering med inriktning på att hjälpa deras tekniker och servicepersonal att enklare hitta i hela fastighetsbeståndet. Uppdraget startar omgående och det är focus på enklare flöden samt ordning och reda. Andra viktiga punkter är säkerhet på utrustning samt arbetsmiljö och risker för medarbetare och andra som vistas i deras fastigheter.

2017-05-02  Vårt samarbete med Emz2 Service AB utvecklas nu när deras verksamhet tar fart. Vi ser över lagerhantering och lagerstyrning samt leveranser och övrigt flödesarbete. Vi bistår även vid tyngre installationer av portar och dockningsutrustning till lastfordon. EMZ2 har erkänt god kompetens och kunnande inom dessa områden och därför är det speciellt glädjande att ha dem som samarbetspartner.

2017-03-08  OLF Inventory AB har fått ansvar för att ta fram roadboken till Midnattsoslrallyt 2017. Vi gör det tillsammans med Bruno Berglund och Mathilda Ekztröm.

2017-01-19  Nu i dagarna har OLF Inventory AB för kunds räkning avslutat ett uppdrag med pallställage besiktning och riskbedömning av truckar i lager/produktionsmiljö.

2017-01-16  Vi på OLF Inventory AB har nu idag startat upp ett mellanlagringsuppdrag för en av våra kunder för att lagra bygg varor till kundens ombyggnad som försenats till våren.